درباره ما
 

»
 آقای معصومی موسس وب سایت ، از سال 1353 به استخدام وزارت امور خارجه در آمده و در رسته سیاسی مشغول به فعالیت شد. در سال 1355 با سمت دبیر سوم به سفارت ایران در الجزیره عزیمت و در سال 1359 پس از بازگشت از الجزیره در اداره کل تشریفات ورارت امور خارجه مشغول و با سمت معاون در اداره مذکور بکار خود ادامه داد.

با توجه به نیازهای بعد ار انقلاب و پیوستن نیرو های جدید به وزارت امورخارجه ضروری می نمود دوره های آموزشی جدید در زمینه تشریفات و دیپلماسی عملی طراحی و مهارت های لازم به همکاران منتقل گردد و همچنین دوره های مشابهی جهت وابستگان تخصصی نظیر وابستگان نظامی ، رایزنان فرهنگی ،وابستگان بازرگانی ، وابستگان کار و غیره طراحی و به متقاضیان ارائه گردید.

در پاسخ به همین نیاز ها با همکاری گروهی از همکاران در سال های بعدی بنا به سفارش اداره تشریفات و اداره آموزش وزارت امور خارجه کتابچه های متعددی در زمینه تشریفات و دیپلماسی عملی تالیف و در اختیار ادارات مختلف و همکاران قرار گرفت و هم اکنون نیز به عنوان کتاب های دستی مورد استفاده می باشد.

بعد از خاتمه جنگ و شروع فعالیت های اقتصادی و گسترش ارتباطات با سایر کشور ها و افزایش سفرهای کاری توجه به رفتارهای فاخر و تشریفات در اولویت قرار گرفت  و تقاضا برای شرکت در این نوع کلاس ها افزایش یافت .
گسترش کاربرد کامپیوتر و استفاده از شیوه های سمعی بصری ، Power Point  و  ویدئو پروجکشن جاذبه های جدیدی بودند برای نحوه ارائه مطلب که از  چشم موسسین سایت دور نماند و مورد استفاده قرار گرفت.

اخیرا دوره آموزشی جدیدی تحت عنوان کسب مهارت های بین المللی طراحی شده است ، این دوره در محیطی کارگاهی و به شیوه مشارکت جمعی شرکت کنندگان « Interactive  » و از طریق «Power Point »  ارائه می گردد.

این بسته آموزشی مشتمل بر چهار دوره آموزشی بشرح زیر می باشد که تا کنون برای وزارت امور خارجه ، دوره کارشناسی ارشد دانشکده روابط بین المللی وزارت امور خارجه ،مرکز آموزش دیپلماتیک وزارت اموخارجه ، وزارتخانه های مختلف ، سازمان ها و موسسات متعددی در سراسر کشور برگزار شده است.
  • « کد رفتار بین المللی و تشریفات »
  • « اصول و فنون مذاکره »
  • « پذیرائی و میزبانی »
  • « دوره ویژه تشریفات برای ماموران حفاظت و انتظامات »

 
محمد علی معصومی
 

محمد علی معصومی

متولد 1327، ليسانس علوم سياسي از دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ، ورود به وزارت امور خارجه در سال 1353 ، فارغ التحصیل دوره عالي ديپلماتيك وزارت امور خارجه ( معادل فوق ليسانس) ،فارغ التحصیل دوره رايزن يكمي وزارت امور خارجه ، معاون تشریفات وزارت امور خارجه ، 1359 تا 1363، مستشار بازنشسته وزارت امور خارجه ، طراح و مدرس دوره های تشریفات ، پذیرائی و میزبانی از سال1360 به بعد ،مولف کتب و مقالات متعدد در مورد تشریفات به سفارش اداره تشریفات و اداره آموزش وزارت امور خارجه.

اطلاعات تماس

محمد علی معصومی
09126016136
a.massoumi.136@gmail.com
-----
 
تماس با من
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیکی
پیام شما  
 
با تشکر از شما بازدید کننده محترم