معرفی دوره ها

دوره کد رفتار بین المللی و تشریفات

• هدف از برگزاری این دوره ارتقاء توانائی های شرکت کنندگان در زمینه آداب و آئین تشریفات و سهولت شرکت آنان در جلسات و مجامع ملي و بين‌المللي می باشد.

  • این دوره آموزشی مشتمل بر 20 ساعت آموزش نظری و عملی می باشد .
  • تعداد شاگردان دوره حد اکثر 20 نفر است.
  • در پایان دوره برای شرکت کنندگان یک ناهار یا شام تشریفاتی در محل وزارتخانه ها ویا سازمان های متقاضی بر پا می شود.
  • هدف از برگزاری این دوره ارتقاء توانائی های شرکت کنندگان در زمینه آداب و آئین تشریفات و سهولت شرکت  آنان در جلسات و مجامع ملي و بين‌المللي می باشد.
  • مخاطبان دوره : کسانی هستند که در بخش های روابط عمومی ، بین المللی و یا تشریفات شاغل هستند ویا میزبان هیات های خارجی هستند و یا به نحوی در محیط های بین المللی فعالیت دارند.

محمد علی معصومی
 

محمد علی معصومی

متولد 1327، ليسانس علوم سياسي از دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ، ورود به وزارت امور خارجه در سال 1353 ، فارغ التحصیل دوره عالي ديپلماتيك وزارت امور خارجه ( معادل فوق ليسانس) ،فارغ التحصیل دوره رايزن يكمي وزارت امور خارجه ، معاون تشریفات وزارت امور خارجه ، 1359 تا 1363، مستشار بازنشسته وزارت امور خارجه ، طراح و مدرس دوره های تشریفات ، پذیرائی و میزبانی از سال1360 به بعد ،مولف کتب و مقالات متعدد در مورد تشریفات به سفارش اداره تشریفات و اداره آموزش وزارت امور خارجه.

اطلاعات تماس

محمد علی معصومی
09126016136
a.massoumi.136@gmail.com
-----
 
تماس با من
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیکی
پیام شما  
 
با تشکر از شما بازدید کننده محترم