معرفی دوره ها

دوره ویژه تشریفات برای ماموران حفاظت و انتظامات

• این دوره آموزشی مشتمل بر 16 ساعت آموزش نظری و عملی می باشد. • تعداد هنرجویان حداکثر 20 نفر می باشد. • هدف از برگزاری این دوره آموزشی ارتقاء رفتار سازمانی و حرفه ای هنرجویان می باشد. • مخاطبان این دوره ماموران انتظامات و یا کارکنان واحد های پذیرش می باشند.

محمد علی معصومی
 

محمد علی معصومی

متولد 1327، ليسانس علوم سياسي از دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ، ورود به وزارت امور خارجه در سال 1353 ، فارغ التحصیل دوره عالي ديپلماتيك وزارت امور خارجه ( معادل فوق ليسانس) ،فارغ التحصیل دوره رايزن يكمي وزارت امور خارجه ، معاون تشریفات وزارت امور خارجه ، 1359 تا 1363، مستشار بازنشسته وزارت امور خارجه ، طراح و مدرس دوره های تشریفات ، پذیرائی و میزبانی از سال1360 به بعد ،مولف کتب و مقالات متعدد در مورد تشریفات به سفارش اداره تشریفات و اداره آموزش وزارت امور خارجه.

اطلاعات تماس

محمد علی معصومی
09126016136
a.massoumi.136@gmail.com
-----
 
تماس با من
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیکی
پیام شما  
 
با تشکر از شما بازدید کننده محترم